fbpx

Biz Kimiz

Kıymetli Misafirlerimiz;

Mekke-i Mükerreme Hazret-i Adem’den bu yana imanlı yüreklerin ruhaniyetleriyle beslenmiş aşıkane gözyaşlarıyla sulanmıştır. Arifane Hac ve Umre yapanlar mekanlarda bunları ve birçok peygamberin ayak izlerini arar ve bulurlar. Müstersna bir feyiz kaynağı olan bu mukaddes topraklar mübarek peygamberlerin yüce hatıraları ile doludur. Bu ve benzeri pek çok sebep, mü’min gönüllerin O mübarek mekanların hasreti ile tutuşmuştur.

Madden ve manen o mübarek topraklara koşuş, sadece oradaki kum çöllerini görmek için değildir. Oralara yöneliş. İbrahim Aleyhisselam’ın makamını ve evladının vatanını ziyaret içindir. Rasullullahü Aleyhi Vesselamın doğup büyüdüğü, İslam’ı tebliğ ettiği toprakları görmek yüce varlık Nur’unun teneffüs ettiği havayı ciğerlerimize ve gönüllerimize doldurmak gayesiyledir.

O mukaddes mekanlarda gözlerindeki perdeleri çekerek gönül gözleri ile etrafa bakanların iman deryaları coşar, aşk ve muhabbet-i ilahi gönül damarlarında harekete geçer. Nereye baksalar, oradan yüce bir vecd ve istiğrak kendilerini kaplar; böylece gözleri yaşarır. Dilleri daima teşbih ve tehlil ile meşgul olur. O mübarek beldeki bütün vakitlerini üstün ebed ve hürmet hali içinde geçirirler. Bu da ayette buyrulan; ‘ Her kim Allah’ın nişanelerine hürmet gösterirse, (bilsin ki ) hiç şüphesiz bu , kalplerin takvasındandır. ‘ ( el- Hac, 32 ) sırrından alınan yüce bir nasibidir.

Mekke-i Mükerreme vatanı, renk, kılık kıyafet gibi mefhumların ortadan kalkıp İslam kardeşliği altında bütün inananların tek bir millet olduğu gerçeğinin tecelligahıdır. Orada amir, garip, zengin , fakir , cahil, alim, padişah, tebaa hep bir arada, aynı elbiseler içinde, aynı meydanda ve aynı saftadır. Mübarek bedel, emniyet, huzur ve muhabbet kucağı gönüllere feyzi bereket ve rahmetle dolduran peygamberler bucağıdır.

Günümüz İslam aleminin bütün sancılarına rağmen o mübarek mekanlarda Hac ve Umrelerde oluşturulan kardeşlik, muhabbet zirveleri, dünya milletlerinin hala sadece hayallerini süslemektedir.

Bizler bu şuur içerisinde gönlünüzdeki Hac ve Umre’yi en güzel şekilde organize etmeyi amaçlıyoruz.

Mukaddes topraklarda buluşmak dileği ile…

Sertifikalarımız